หน้าหลัก | ข้อบังคับสมาคม | สมาชิกสมาคม | ข่าวสารสมาคม | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อสมาคม |  info@thailandlift.org  
    ข้อบังคับของสมาคมลิฟต์  --> หมวดที่ 1 ความทั่วไป  
ข้อ 1 สมาคมนี้มีชื่อว่า :  สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย
ย่อว่า :  ส.ล.ป.ท.
เรียกเป็นภาษาอังกฤษ :  LIFT ASSOCIATION OF THAILAND
ย่อว่า :  LIFT ASSOCIATION
COPYRIGHT © 2005 LIFT ASSOCIATION OF THAILAND ALL RIGHTS RESERVED
MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200