หน้าหลัก | ข้อบังคับสมาคม | สมาชิกสมาคม | ข่าวสารสมาคม | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อสมาคม |  info@thailandlift.org  
    ข้อบังคับของสมาคมลิฟต์  --> หมวดที่ 1 ความทั่วไป  
ข้อ 2 เครื่องหมายของสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทยสัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้นหลายระดับ หมายถึง กลุ่มอาคารที่มีความจำเป็นต้องใช้ลิฟต์ในการขนส่ง และสีธงชาติสามสีหมายถึงกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับระบบลิฟต์ในประเทศไทย
COPYRIGHT © 2005 LIFT ASSOCIATION OF THAILAND ALL RIGHTS RESERVED
MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200