หน้าหลัก | ข้อบังคับสมาคม | สมาชิกสมาคม | ข่าวสารสมาคม | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อสมาคม |  info@thailandlift.org  
    ข้อบังคับของสมาคมลิฟต์  --> หมวดที่ 1 ความทั่วไป  
ข้อ 3 สำนักงานของสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย
สมาคมลิฟต์ แห่งประเทศไทย
ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
เลขที่ 487 ซอยรามคำแหง 39 (ถนนเทพลีลา 11)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2184-4651, 0-2184-4652
โทรสาร 0-2184-4650
Website: http://www.thailandlift.org
E-mail: info@thailandlift.org
LIFT ASSOCIATION OF THAILAND
487 Soi Tepleela, Ramkhamhaeng Road
Wangtonglang, Bangkok 10310
Tel 0-2184-4651, 0-2184-4652
Fax 0-2184-4650
Website: http://www.thailandlift.org
E-mail: info@thailandlift.org
ที่ตั้งสมาคมลิฟต์ แห่งประเทศไทย
ภายในที่ทำการสมาคมลิฟต์ฯ
  
ป้ายด้านในสมาคมลิฟต์ฯ
 
 
ห้องประชุมของสมาคมลิฟต์ฯ
เจ้าหน้าที่ของสมาคมลิฟต์ฯ
คุณกฤษฎ์อมร ละลา (เกว)
คุณสุภาพร สถิตย์ (เอื้อม)
COPYRIGHT © 2005 LIFT ASSOCIATION OF THAILAND ALL RIGHTS RESERVED
MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200